Ratownik Wodny

CZAS TRWANIA: 63 godz. ZAKKRES SZKOLENIA: podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP organizacje ratownictwa wodnego funkcjonujące na terenie RP prawne aspekty pracy ratownika wodnego obowiązki i uprawnienia ratownika wodnego specyfika ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych specyfika działań ratowniczych na poszczególnych obszarach wodnych dokumentacja działań ratowniczych oraz dokumentacja zarządcza dotycząca bezpieczeństwa na wyznaczonym obszarze…

Sprzęt ratownika

Instruktor ratownictwa wodnego

CZAS TRWANIA: 38 godz. ZAKRES SZKOLENIA: metodyka nauczania organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne organizacja pracy ratowników sprzęt w ratownictwie wodnym pływanie oraz techniki ratownictwa wodnego PO SZKOLENIU OTRZYMUJEMY: legitymację członkowską WOPR w Warszawie o/t Lifeguard Gdynia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego – po zdanym egzaminie OPIS: Kurs instruktorski skierowany jest…

Autoratownictwo na lodzie

CZAS TRWANIA: 4 godz. ZAKRES SZKOLENIA: bezpieczeństwo własne podczas korzystania z lodu zasady „bezpiecznego” korzystania z lodu wyposażenie osobiste hipotermia – patofizjologia, objawy, postępowanie podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych wyciągniętych z wody zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku autoratownictwo po załamaniu się lodu ratowanie osoby drugiej po załamaniu się lodu…

Sternik motorowodny

CZAS TRWANIA: 11 – 12 godzin WYMAGANIAUkończenie 14. roku życia (osoby niepełnoletnie potrzebują dodatkowo pisemnej zgody opiekuna prawnego). PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO UPRAWNIA DO: Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych Prowadzenia jachtów motorowych o długości do 12m po morskich wodach wewnętrznych Prowadzenia jachtów motorowych na pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm, w porze dziennej. ZAKRES…

Operator skutera ratowniczego K38

CZAS TRWANIA: 22 godz. ZAKRES SZKOLENIA: budowa skutera oraz zasady manewrowania jednostką wyposażenie osobiste operatora K38 oraz skutera ratowniczego przygotowanie skutera do pracy oraz jego obsługa eksploatacyjna wodowanie skutera równowaga i balans na skuterze techniki ratowania poszkodowanego aktywnego i pasywnego z użyciem skutera ratowniczego symulowane akcje ratownicze z użyciem skutera ratowniczego PO SZKOLENIU OTRZYMUJEMY (po…

Ratownictwo wodne dla OSP/PSP

CZAS TRWANIA: 5 godz. ZAKRES SZKOLENIA: omówienie procesu tonięcia bezpieczeństwo własne ratownika podczas pracy na wodzie wyposażenie osobiste ratownika pracującego na wodzie wykorzystanie sprzętu podręcznego (rzutka, lina) do ratowania osób tonących podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych wyciągniętych z wody zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku hipotermia – patofizjologia, objawy, postępowanie…

Pierwsza pomoc

CZAS TRWANIA: 5 godz. ZAKRES SZKOLENIA: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy bezpieczeństwo własne ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego wezwanie pomocy łańcuch przeżycia wywiad ratowniczy SAMPLE podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (dzieci, niemowląt) zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych (dzieci i niemowląt) RKO w…

BLS AHA

CZAS TRWANIA: 4 godz. ZAKRES SZKOLENIA: zasady wysokiej jakości RKO opracowany przez AHA łańcuch przeżycia RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych (dzieci i niemowląt) przez 1 ratownika różnice w technikach ratowniczych w przypadku dorosłych, dzieci i niemowląt pomoc w zadławieniu dorosłych (dzieci i niemowląt) RKO w sytuacjach szczególnych (podtopienia, zatrucia, ciąża, po urazie)…