Ratownik Wodny

TERMIN SZKOLENIA: 09.03.2019 CZAS TRWANIA: 63 godz. PO SZKOLENIU OTRZYMUJEMY: legitymację członkowską WOPR w Warszawie o/t Lifeguard Gdynia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 747) – po zdanym egzaminie OPIS: Praca…

Młodszy Ratownik WOPR

CZAS TRWANIA: 18 godz. ZAKRES SZKOLENIA: pływanie stosowane w ratownictwie wodnym (z podręcznym sprzętem ratunkowym) samoratownictwo sposoby bezpiecznego wejścia do wody oraz skoki ratunkowe (z podręcznym sprzętem ratunkowym) pływanie pod wodą oraz nurkowanie postępowanie i holowanie z użyciem podręcznego sprzętu ratunkowego osoby poszkodowanej aktywnej ewakuacja z wody oraz na lądzie podstawowe prace bosmańskie oraz węzły…

Ratownik WOPR

CZAS TRWANIA: 22 godz. ZAKKRES SZKOLENIA: pływanie stosowane w ratownictwie wodnym (z podręcznym sprzętem ratunkowym) samoratownictwo sposoby bezpiecznego wejścia do wody oraz skoki ratunkowe (z podręcznym sprzętem ratunkowym) pływanie pod wodą oraz nurkowanie ze sprzętem ABC (płetwy, maska, rurka) postępowanie i holowanie z użyciem podręcznego sprzętu ratunkowego osoby poszkodowanej pasywnej ewakuacja z wody oraz na…

Ratownik Wodny – Morski

CZAS TRWANIA: 24 godz. ZAKRES SZKOLENIA: podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP organizacje ratownictwa wodnego funkcjonujące na terenie RP prawne aspekty pracy ratownika wodnego obowiązki i uprawnienia ratownika wodnego specyfika ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych specyfika działań ratowniczych na poszczególnych obszarach wodnych hydrologia, meteorologia dokumentacja działań ratowniczych oraz dokumentacja zarządcza dotycząca bezpieczeństwa na…

Ratownik Wodny – Śródlądowy

CZAS TRWANIA: 24 godz. ZAKRES SZKOLENIA: podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP organizacje ratownictwa wodnego funkcjonujące na terenie RP prawne aspekty pracy ratownika wodnego obowiązki i uprawnienia ratownika wodnego specyfika ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych specyfika działań ratowniczych na poszczególnych obszarach wodnych hydrologia, meteorologia dokumentacja działań ratowniczych oraz dokumentacja zarządcza dotycząca bezpieczeństwa na…

Ratownik Wodny – Pływalni

CZAS TRWANIA: 24 godz. ZAKRES SZKOLENIA: podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP organizacje ratownictwa wodnego funkcjonujące na terenie RP prawne aspekty pracy ratownika wodnego obowiązki i uprawnienia ratownika wodnego specyfika ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych specyfika działań ratowniczych na poszczególnych obszarach wodnych hydrologia, meteorologia dokumentacja działań ratowniczych oraz dokumentacja zarządcza dotycząca bezpieczeństwa na…

Ratownik Wodny

CZAS TRWANIA: 63 godz. ZAKKRES SZKOLENIA: podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP organizacje ratownictwa wodnego funkcjonujące na terenie RP prawne aspekty pracy ratownika wodnego obowiązki i uprawnienia ratownika wodnego specyfika ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych specyfika działań ratowniczych na poszczególnych obszarach wodnych dokumentacja działań ratowniczych oraz dokumentacja zarządcza dotycząca bezpieczeństwa na wyznaczonym obszarze…

Sprzęt ratownika

Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego

CZAS TRWANIA: 38 godz. ZAKRES SZKOLENIA: metodyka nauczania organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne organizacja pracy ratowników sprzęt w ratownictwie wodnym pływanie oraz techniki ratownictwa wodnego PO SZKOLENIU OTRZYMUJEMY: legitymację członkowską WOPR w Warszawie o/t Lifeguard Gdynia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego – po zdanym egzaminie OPIS: Kurs instruktorski skierowany jest…

Autoratownictwo na lodzie

CZAS TRWANIA: 4 godz. ZAKRES SZKOLENIA: bezpieczeństwo własne podczas korzystania z lodu zasady „bezpiecznego” korzystania z lodu wyposażenie osobiste hipotermia – patofizjologia, objawy, postępowanie podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych wyciągniętych z wody zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku autoratownictwo po załamaniu się lodu ratowanie osoby drugiej po załamaniu się lodu…

Sternik motorowodny

CZAS TRWANIA: weekend lub do ustalenia ZAKRES SZKOLENIA: podstawy budowy jachtów motorowych silniki i układy napędowe manewrowanie jachtem motorowym zasady prowadzenia skuterów wodnych podstawy locji ratownictwa wodnego meteorologia pomoce nawigacyjne ochrona wód przed zanieczyszczeniami przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych manewrowanie jachtem motorowym kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we…