Ratownictwo wodne dla OSP/PSP

CZAS TRWANIA: 5 godz. ZAKRES SZKOLENIA: omówienie procesu tonięcia bezpieczeństwo własne ratownika podczas pracy na wodzie wyposażenie osobiste ratownika pracującego na wodzie wykorzystanie sprzętu podręcznego (rzutka, lina) do ratowania osób tonących podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych wyciągniętych z wody zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku hipotermia – patofizjologia, objawy, postępowanie…

Pierwsza pomoc

CZAS TRWANIA: 5 godz. ZAKRES SZKOLENIA: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy bezpieczeństwo własne ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego wezwanie pomocy łańcuch przeżycia wywiad ratowniczy SAMPLE podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (dzieci, niemowląt) zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych (dzieci i niemowląt) RKO w…