Ratownik Wodny

CZAS TRWANIA: 63 godz. ZAKKRES SZKOLENIA: podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP organizacje ratownictwa wodnego funkcjonujące na terenie RP prawne aspekty pracy ratownika wodnego obowiązki i uprawnienia ratownika wodnego specyfika ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych specyfika działań ratowniczych na poszczególnych obszarach wodnych dokumentacja działań ratowniczych oraz dokumentacja zarządcza dotycząca bezpieczeństwa na wyznaczonym obszarze…