Sternik motorowodny

CZAS TRWANIA: 11 – 12 godzin WYMAGANIAUkończenie 14. roku życia (osoby niepełnoletnie potrzebują dodatkowo pisemnej zgody opiekuna prawnego). PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO UPRAWNIA DO: Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych Prowadzenia jachtów motorowych o długości do 12m po morskich wodach wewnętrznych Prowadzenia jachtów motorowych na pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm, w porze dziennej. ZAKRES…