Autoratownictwo na lodzie

CZAS TRWANIA: 4 godz. ZAKRES SZKOLENIA: bezpieczeństwo własne podczas korzystania z lodu zasady „bezpiecznego” korzystania z lodu wyposażenie osobiste hipotermia – patofizjologia, objawy, postępowanie podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych wyciągniętych z wody zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku autoratownictwo po załamaniu się lodu ratowanie osoby drugiej po załamaniu się lodu…