Instruktor Jakub Friedenberger

Jakub Friedenberger

Jakub Friedenberger absolwent SGSP w Warszawie (studia podyplomowe) absolwent AWFiS w Gdańsku ratownik medyczny instruktor ratownictwa wodnego instruktor wykładowca WOPR nr 923 instruktor lider K38 Poland Instruktor Sportów Motorowodnych członek Rescue Commision przy International Life Saving Federation of Europe 2012 – 2016 sędzia PZMiNW Course Marshal IJSBA USA koordynator kampanii Wear It Poland ambasador kampanii…

Jakub Woźniak

Jakub Woźniak

Jakub Woźniak instruktor WOPR nr 1182 instruktor ratownictwa wodnego instruktor K38 Poland Instruktor Sportu Motorowodnego instruktor BLS AED American Heart Association

Mateusz Orzoł

Mateusz Orzoł

Mateusz Orzoł instruktor ratownictwa wodnego ratownik wodny Instruktor adiunkt K38 Poland sternik motorowodny operator K38 sternik motorowodny żeglarz sędzia Polskiego Związku Pływackiego lider sekcji wysokościowej OSP RW Gdynia