Wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego

Istotą ratownictwa wodnego – zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – jest organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi (czyli nagłemu zdarzeniu, które wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na…

Budowanie zespołu

Po co nam zespół? O tym, że zespół to coś znacznie więcej niż grupa przekonał się władca starożytnej Persji – Dariusz, pobity przez znacznie mniej liczne, a często będące na skraju wyczerpania wojska Aleksandra Wielkiego. Widać to szczególnie w rywalizacji drużyn sportowych, gdzie ilość gwiazd nie zawsze przekłada się na efekty rywalizacji z potencjalnie znacznie…

Bezpieczeństwo w pływalni i parku wodnym w procedurach zarządczych

Ustawa nakłada na zarządzających jak i na ratowników wodnych szereg obowiązków, czynności mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, a więc również w pływalni i parku wodnym. Dodatkowo w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zadania ratownika określają szczegółowo odrębne przepisy2. Taki stan rzeczy sprawia, iż celowym wydaje się wprowadzenie systemowych rozwiązań zarządczych (karty…