Ratownik Wodny

TERMIN SZKOLENIA: 09.03.2019 CZAS TRWANIA: 63 godz. PO SZKOLENIU OTRZYMUJEMY: legitymację członkowską WOPR w Warszawie o/t Lifeguard Gdynia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 747) – po zdanym egzaminie OPIS: Praca…